Blokování portu ve firewallu DrayTek

Vytisknout

Článek jako příklad popisuje rychlé nastavení blokování portu pro odchozí poštu SMTP na portu 25.

1

 

2

 

3

 

4

 

2

5