Jak odchytit WAN pakety na routeru Vigor pomocí příkazu Sniff

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Série routerů Vigor2820/2830/2850/2920 podporují telnet příkaz ?port sniff?, jenž vám může pomoci zachytit WAN nebo LAN pakety z routeru Vigor, při řešení problémů se sítí.

 

Příkaz port sniff může zrcadlit pakety ethernetových rozhraní LAN, WAN2 a VDSL WAN. Pro zachycení ADSL WAN paketů toto bohužel nefunguje.

Jako příklad si vezměme VDSL router Vigor2850:

1. Otevřete příkazový řádek a přihlaste se telnetem do routeru na jeho aktuální IP adrese.
2. Zadáním příkazu port sniff vypíšete platné sub-příkazy. 

port sniff
% Valid subcommands are:
On    off    port    txrx    restart    status

3. Zadáním příkazu port sniff txrx opět vypíšete platné sub-příkazy.
port sniff txrx znamená, že port bude monitorován.
Pro odchytávání VDSL/WAN2 paketů, je potřeba doplnit příkaz sub-příkazem WAN2.


port sniff txrx
% port sniff txrx [p1|p2|p3|p4|WAN2]

port sniff txrx WAN2
enable tx/rx sniff on port : WAN2

 

4. Zadáním příkazu port sniff port vypíšete platné příkazy.
port sniff port určuje port, na který budou odesílány zachycené WAN pakety.


port sniff port
% port sniff port [p1|p2|p3|p4]

port sniff port p2
set sniffer port to P2

 

5. Zadejte příkaz  port sniff on pro zapnutí funkce port sniff.


port sniff on
%% port sniff is ON

 

6. Zadejte příkaz port sniff restart pro aplikaci nastavení.


port sniff restart
%% Restart switch

 

7. Zadejte příkaz port sniff status pro ověření aktuálního stavu.

port sniff status
Port sniffer is ON
sniffer port : P2
tx/rx port : WAN2

 

Výsledek aplikace příkazů výše:
LAN2 port bude použit jako port, na který budou posílány zachycené pakety a VDSL WAN port bude monitorován, viz také následující obrázek:

1