VLAN - Virtuální LAN

 VLAN je zkratkou pro "Virtual LAN". V systému spínaných sítí jsou broadcast pakety, nebo pakety s neznámou MAC adresou, posílány na všechny ethernet zásuvky, co výrazně snižuje výkon datových sítí. Po přiřazení ethernet zásuvek - tj. fyzických portů do VLAN, se broadcast pakety posílají pouze v rámci dané VLAN, což neovlivní výkon ostatních fyzických portů patřících do jiných VLAN. Oblasti vysílání jednotlivých VLAN jsou navzájem nezávislé a proto všechny pakety libovolného fyzického portu z jedné VLAN nepřecházejí do jiných VLAN. Jedna VLAN může sdružovat více fyzických portů (více portů může patřit do jedné VLAN). Jeden port může být sdílený mezi několika VLAN (jeden port může patřit do více VLAN). VLAN výrazně zvyšuje efektivitu a bezpečnost sítě.

Číst dál: VLAN - Virtuální LAN