VLAN - Virtuální LAN

 VLAN je zkratkou pro "Virtual LAN". V systému spínaných sítí jsou broadcast pakety, nebo pakety s neznámou MAC adresou, posílány na všechny ethernet zásuvky, co výrazně snižuje výkon datových sítí. Po přiřazení ethernet zásuvek - tj. fyzických portů do VLAN, se broadcast pakety posílají pouze v rámci dané VLAN, což neovlivní výkon ostatních fyzických portů patřících do jiných VLAN. Oblasti vysílání jednotlivých VLAN jsou navzájem nezávislé a proto všechny pakety libovolného fyzického portu z jedné VLAN nepřecházejí do jiných VLAN. Jedna VLAN může sdružovat více fyzických portů (více portů může patřit do jedné VLAN). Jeden port může být sdílený mezi několika VLAN (jeden port může patřit do více VLAN). VLAN výrazně zvyšuje efektivitu a bezpečnost sítě.

 

Funkce řízení datového průtoku umožňuje nastavit datový průtok pro konkrétní fyzický port v směru ven i dovnitř. Tuto funkci můžeme využít v případech, kdy potřebujeme zamezit monopolnímu využití průtoku z jednoho portu (například hraním on-line her, stahováním enormně velkých souborů a podobně). Další využití této funkce je v možnosti rozdělení přenosového výkonu na každý port nezávisle.

Konfigurace VLAN z web konfigurátoru:

draytek/vlan/VLAN_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V routeru Vigor jsou k dispozici 4 skupiny VLAN

draytek/vlan/VLAN-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1/P2/P3/P4 označují fyzické zásuvky portů na routeru. Podle vlastní konfigurace můžete nastavit, do které virtuální LAN budou porty patřit.

V případě definování aspoň jednoho portu k některé z VLAN, ztrácejí ostatní nedefinované porty povolení komunikovat s WAN portem. Komunikaci s WAN portem získávají jen definované porty přiřazené k VLAN.

Příklad nastavení:

Potřebuji sloučit P1 a P4 do jedné virtuální LAN s povoleným přístupem na WAN a ostatní porty ponechat samostatně, bez možnosti přístupu na WAN port:

draytek/vlan/tab1

 

 

 

 

 

V prostředí web konfigurátoru to bude vypadat následovně:

draytek/vlan/VLAN-03

 

 

 

 

 

 

 

Řízení datového průtoku

Pro každý z LAN portů (P1, P2, P3 a P4) máte možnost zvolit horní hranici průtoku dat nezávisle v obou směrech.

Zadávejte požadovanou horní hranici průtoku. Zadaná hodnota musí být násobkem 32 (např. 32, 64, 96, 128 ...), ne však víc než 100 000. Zadané číslo představuje maximální průtok portem a je udáván v jednotkách kbit/s (t.j. 1000 bitů za sekundu).

Příklad nastavení:

Na straně LAN máte v zásuvkách P1 a P4 připojené podsítě klientů, kteří mají objednané datové průtoky následovně:

P1 : Out - 128, In - 64
P2 : Out - , In -
P3 : Out - , In -
P4 : Out - 256, In - 64

draytek/vlan/tab2

 

 

 

 

V prostředí web konfigurátoru to bude vypadat následovně:

draytek/vlan/VLAN-04