Jak mám nastavit VDSL router Vigor 2750 pro připojení k internetu u firmy Avonet?

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Toto nastavení vychází z defaultní konfigurace firmware 1.5.2

  • Přihlaste se do VDSL routeru řady Vigor 2750 standardním způsobem, tj. přes webový prohlížeč (Internet Explorer nebo Firefox verze 5 a vyšší) na typické adrese: 192.168.1.1 .
  • Jako jméno zadejte: admin a jako heslo: admin .
  • V menu přejděte do sekce VDSL>> VDSL Setup a zkontrolujte, že nastavení odpovídá obrázku níže, tj. jsou zaškrtnuty všechny VDSL2 profily, G.hs Carrier Set je nastaven na Auto a Bit Swap je nastaven na on.

 1

  • V menu přejděte do sekce WAN>> Internet Acces. Zde viz. obrázek níže zaškrtněte Enable. Jako Connection type zvolte PPPoE.
  • Dále si vezměte list od společnosti Avonet, který se jmenuje Konfigurační data a vyplňte následující parametry.

Username: v našem případě slovo Attel (na konfiguračním listu se nachází za položkou ADSL:)

Password: v našem případě 6 znaků (na konfiguračním listu se nachází za položkou heslo: )

Confirm Password: potvrďte správnost hesla opětovným zadáním hesla.

Redial Policy: nechte nastaveno na Always On

MTU Size: nechte nastaveno na Auto

Fixed IP(IPCP): zvolte yes

Fixed IP Address(IPCP): v našem případě 217.112.135.9 (na konfiguračním listu se nachází za položkou IP adresa: )

Ostatní položky v této části menu, nechte v defaultním nastavení.

Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

2

 

  • Nyní v menu přejděte do sekce WAN>> Multi-VLAN.
  • Zde zaškrtněte Enable Multi-VLAN Setup a do pole v části WAN VLAN ID doplňte hodnotu 848. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

3

Nyní v menu přejděte do sekce Online Status a v části WAN status zkontrolujte, zda router vyjednal spojení a získal příslušné IP adresy a DNS.