Jak mám nastavit VDSL router Vigor 2750 pro připojení k internetu u firmy T-mobile?

  • Přihlaste se do VDSL routeru řady Vigor 2750 standardním způsobem, tj. přes webový prohlížeč (Internet Explorer nebo Firefox verze 5 a vyšší) na typické adrese: 192.168.1.1 .
  • Jako jméno zadejte: admin a jako heslo: admin .
  • V menu přejděte do sekce VDSL>> VDSL Setup a zkontrolujte, že nastavení odpovídá obrázku níže, tj. jsou zaškrtnuty všechny VDSL2 profily, G.hs Carrier Set je nastaven na Auto a Bit Swap je nastaven na on.

1

  • V menu přejděte do sekce WAN>> Internet Acces. Zde viz. obrázek níže zaškrtněte Enable. Jako
  • Connection type zvolte PPPoE a do polí Username, Password a Confirm Password zadejte hodnotu adsl. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
  • Ostatní položky v této části menu, nechte v defaultním nastavení.
  • Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

2

  • Nyní v menu přejděte do sekce WAN>> Multi-VLAN.
  • Zde zaškrtněte Enable Multi-VLAN Setup a do pole v části WAN VLAN ID doplňte hodnotu 848. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

3

  • Nyní v menu přejděte do sekce Online Status a v části WAN status zkontrolujte, zda router vyjednal spojení a získal příslušné IP adresy a DNS.