SMS upozornění při výpadku WAN rozhraní v routerech DrayTek

SMSV routerech série Vigor 2820 a Vigor 2850 lze kromě zálohy WAN rozhraní nastavit i další zajímavou funkci, a sice upozornění SMS zprávou na Váš mobil.


V našem příkladu níže si ukážeme nastavení na routeru Vigor 2820.

Požadavek: Zálohovat rozhraní WAN1 přepnutím na WAN2. Při výpadku získat informaci o tomto stavu pomocí SMS.

Nastavení SMS(Short Message Service) upozornění

1.    Přihlaste se do routeru Vigor 2820.
2.    Otevřete menu routeru na stránce Applications>>Short Message Service. Zde vytvoříme SMS profil.
1
3.    Klikněte na číslo ve sloupci index. Objeví se vám následující stránka.
2
Klikněte na Enable, dále vyplňte položku Profile Name. V části Service Provider vyberte z rozevíracího seznamu poskytovatele SMS služby, zadejte jméno Username
a heslo Password. V části Destination Number zadejte telefonní číslo na které si přejete dostávat SMS upozornění. Do pole Quota  zadejte max. počet zpráv, které chcete odeslat. Zprávy se budou v tomto poli odečítat a po vyčerpání zadaného počtu bude odesílání přerušeno. Do pole Sending Interval zadejte interval, v jakém mají být zprávy posílány. Např., pokud je zadáno 60 vteřin a WAN1 se rozpojí třikrát během 60-ti vteřin, router odešle pouze jedno SMS upozornění. Tlačítkem Send a test Message můžete otestovat nastavení.
4. Pro dokončení nastavení klikněte na tlačítko OK, čímž se vrátíte na předchozí stránku.
5. Nyní otevřete stránku WAN>>General Setup, kde nastavíme v části Active Mode výše specifikovaný profil pro zasílání SMS.
3
V části WAN2, u položky Active on demand nastavte Active Mode, klikněte na WAN1 Fail a vyberte SMS profil.
6. Pro uložení nastavení nyní klikněte na tlačítko OK.
7. Nyní je router nastaven. Pokud se přeruší WAN1, router automaticky odešle SMS zprávu zvolenému uživateli.