Nastavení a telefonování mezi jednotlivými IPPBX

Jako příklad si vezměme naši společnost ATTEL Bohemia, kde jako telefonní systém v místě A (Praha) používáme router Vigor IPPBX 3510 a v místě B (Bratislava) router IPPBX 2820.

 

V místě A jsou použity dvě klapky s čísly 202 a 203 registrované do Vigor IPPBX 3510, a v místě B opět dvě klapky, ale s čísly 102 a 103 registrované do Vigor IPPBX 2820, viz následující obrázek.
1

Pokud si chceme volat mezi místy A a B tj. mezi routery Vigor IPPBX 3510 a IPPBX 2820, musíme zaregistrovat v routeru Vigor IPPBX 3510 SIP trunk do Vigor IPPBX 2820 pomocí účtu 101@2820PBX a v routeru Vigor IPPBX 2820 do Vigor IPPBX 3510 pomocí účtu 201@3510PBX.

Nastavení ve Vigor IPPBX 3510 / VigorIPPBX 2820


1. Pomocí browseru se přihlaste do webového rozhraní Vigor IPPBX 3510.
2. Otevřete IP PBX > Line Settings.
2
3. Zvolte SIP Trunk a klikněte na jakékoliv číslo (index number) pro podrobné nastavení.
4. Vyplňte jméno (např. zde používáme: 2820PBX-101) do pole Profile Name; zadejte IP adresu routeru Vigor IPPBX 2820 do pole Domain/Realm a Proxy; zadejte registrovaný účet (např. zde používáme 101) do polí Account Number/Name and Authentication ID a zadejte heslo registrace do pole Password.
3
5. Po potvrzení nastavení kliknutím na tlačítko OK se Vigor IPPBX 3510 zaregistruje do routeru Vigor IPPBX 2820 jako klapka (101).
6. Úspěšnou registraci lze zkontrolovat v poli Status na stránce IP PBX>>SIP Trunk List. Pokud se zde zobrazuje písmeno R (viz. Obr.) je vše v pořádku.
4
7. Router Vigor IPPBX 2820 je rovněž potřeba zaregistrovat v routeru Vigor IPPBX 3510. Zde pro tento účel používáme číslo klapky 201.
Nastavení je obdobné jako jsme nastavovali u Vigor IPBPX 3510. Samozřejmě registraci musíme provést v tom správném routeru, nyní tedy ve Vigor IPPBX 2820 :-).
5

Způsoby volání mezi pobočkami A a B

6

Pokud jsme obě nastavení provedli správně, můžeme začít telefonovat mezi našimi pobočkami. Máme celkem  tři způsoby jak telefonovat mezi Vigor IPPBX 3510 a Vigor IPPBX 2820. Jako příklad si vezměme klapku (202) na Vigor IPPBX 3510 volající klapku (102) na Vigor IPPBX 2820:
1.    Vytočíme 201 (číslo SIP trunku v routeru Vigor IPPBX 2820) z 202 v IPPBX 3510. Nejdříve uslyšíme hlasovou odezvu. Poté vytočíme 102.
nebo
2.    Vytočíme 101 (číslo SIP trunku v routeru Vigor IPPBX 3510) z 202 v IPPBX 3510. Poté vytočíme 102.
nebo
3.    Nastavíme pravidlo mapy čísel (digit map) ve Vigor IPPBX 3510. Zde nastavíme pravidlo, že všechna tel. Čísla začínající ?1? budou vytáčena ze SIP trunku č. 1. Poté již stačí jednoduše vytočit 102 z 202 v IPPBX 3510. Tento způsob je jednodušší než první dva způsoby.

Konfiguraci mapy čísel (Digit Map) nalezneme v menu routeru IPPBX >> Dial Plan a zde klikneme na Digit Map.
7

Zaškrtneme Enable pro aktivaci nastavení; zadáme 1 do pole Match Prefix; a vybereme z rozevíracího seznamu VoIP-1-2820PBX-101 (SIP trunk č. 1) v sekci Route. Od této chvíle budou telefonní čísla s prefixem 1 vytáčena přes SIP trunk č. 1.
8