IPPBX ? jedinečná Integrace IP telefonie

Routery s funkcemi pobočkových ústředen (IPPBX) značky DrayTek umožňují centrále, pobočkám, zákazníkům a dokonce i personálu na služební cestě vzájemně bezpečně, levně a spolehlivě komunikovat. Velice významnou funkcí je maximálně zabezpečené VoIP volání bez možnosti odposlechu (např. přes volně dostupný program wireshark) použitím VPN tunelu nebo šifrováním pomocí ZRTP.

 

Příklad integrace, viz. obr. níže.
1

Vigor IPPBX 3510 instalovaný na centrále jakožto telefonní systém:

Zde máme jako příklad tři telefonní klapky 101 (VigorPhone 350), 102 a 103 (Vigor ATA-24). Personál na služební cestě používá na svém notebooku softwarový telefon Vigor SoftPhone a registruje se do Vigor IPPBX 3510 přes internet. Jeho číslo telefonní klapky je 104. Dále, Vigor IPPBX 3510 má registrovaný SIP trunk do SIP serveru přes internet pomocí čísla 301.

Vigor IPPBX 2820 instalovaný na pobočce jakožto telefonní systém:

Zde máme jako příklad tři interní telefonní klapky 201 (VigorPhone 350), 202 a 203 (Vigor ATA-24). SIP trunk 1 na Vigor IPPBX 2820 je registrován klapkou do Vigor IPPBX 3510 číslem 105. SIP trunk 2 na Vigor IPPBX 2820 je registrován do SIP serveru přes internet číslem 303.

Vigor2920 instalovaný u zákazníka či firemního agenta jakožto brána do internetu:

Zde je IP telefon Vigor Phone 350 zapojen do routeru Vigor 2920 a registrován do SIP serveru v internetu číslem 302.

Jak volat mezi centrálou a pobočkou

Vigor IPPBX 2820 umístěný na pobočce má registrovaný SIP trunk v centrále ve Vigor IPPBX 3510 pomocí čísla 105. Díky tomuto mohou uživatelé z pobočky, tj. s telefonními klapkami spadajícími pod Vigor IPPBX 2820 volat klapky registrované na centrále do Vigor IPPBX 3510 (např. klapky: 101 nebo 102).
2
Pokud chce nějaký uživatel volat z centrály klapku na pobočce, musí nejdříve vytočit číslo 105 pro spojení s VigorIPPBX 2820. Po vyslechnutí uvítací hlášky jednoduše přímo vytočí klapku spadající pod Vigor IPPBX 2820 (např. č. 203).

Jak volat mezi centrálou, pobočkou a personálem na služební cestě

Personál na služební cestě má registrovaný účet v centrále ve Vigor IPPBX 3510 a díky tomu může volat stejným způsobem jako by byl přímo v centrále, tj. může vytáčet klapky centrály přímo. To samé, jakákoliv osoba z centrály může přímo vytočit klapku 104 pro spojení s osobou na služební cestě.
3
Pokud personál, který je na služební cestě chce volat s osobami na pobočce, musí vytočit nedříve číslo 105. Po vyslechnutí úvodní hlášky z VigorIPPBX 2820, může volat potřebnou klapku (např. 203). Pokud se chce spojit personál na pobočce s personálem na služební cestě, musí se rovněž přepnout na SIP Trunk pod číslem 105, a poté vytočit klapku 104.

Jak volat mezi centrálou, pobočkou a zákazníkem

Zařízení Vigor Phone 350 u zákazníka, Vigor IPPBX 3510 na centrále a Vigor IPPBX 2820 na pobočce jsou registrovány do stejného SIP serveru v internetu. Proto tyto tři mohou volat přes SIP server v internetu.

Pokud zákazník chce volat klapku na centrále, musí nejdříve vytočit číslo 301. Po vyslechnutí uvítací hlášky z Vigor IPPBX 3510, může volat jakoukoliv klapku (101, 102, 103, atd.) na centrále. Pokud chce volat klapku na pobočce, musí vytočit nejdříve klapku 303. Po vyslechnutí uvítací hlášky z Vigor IPPBX 2820 může volat jakoukoli klapku na pobočce (201, 202, 203, atd.).
4
Pokud chce personál na centrále volat zákazníkovi, musí nejdříve vytočit číslo SIP trunku, tj. 301. Poté volá číslo 302, což je klapka zákazníka.

To samé personál na pobočce. Nejdříve se musí přepnout do SIP trunku volbou čísla 303, a poté může volat zákazníka pod číslem 302.