Nastavení odchozího QoS ve Vigor300B/2960/3900

Tento článek popisuje jak nastavit odchozí šířku pásma. Vigor 3900 je připojen k internetu o rychlosti  20Mb/s s 20Mb/s upstreamem. Předpokládejme, že chceme dosáhnout následujícího:

Síťové zařízení A (s LAN IP 192.168.1.10) bude mít nejvyšší prioritu a bude mít garantovaný upstream 12Mb/s.
Síťové zařízení B (s LAN IP 192.168.1.11) bude mít nižší prioritu než zařízení A, ale vyšší než C a D a bude mít garantovaný upstream 6Mb/s.
Síťové zařízení C (s LAN IP 192.168.1.12) a zařízení D (s LAN IP 192.168.1.13) budou sdílet zbývající šířku pásma podle aktuální zátěže sítě.


1.    Otevřete webové rozhraní routeru DrayTek Vigor a v menu otevřete stránku Bandwidth Management >> Outgoing Class >> Total Rate Control a nastavte zde hodnotu pro upstream 20Mb/s (20480Kb/s).

1

2.    Nyní se pře-klikněte do Bandwidth Management >> Outgoing Class >> Class Rate Control a nastavte zde hodnotu upstreamu na 12Mb/s pro frontu s nejvyšší prioritou: Queue 7, dále hodnotu upstreamu 6Mb/s pro frontu s vyšší prioritou: Queue 6, a dále hodnotu upstreamu 8Mb/s pro fronty: Queue 1~5.

2

3.    Nyní přejděte na stránku Object Setting >> IP Object a nastavte jednotlivou IP adresu pro každou skupinu / objekt. V našem případě jsme nastavili objekty značené písmeny A, B, C, D takto: A(192.168.1.10), B(192.168.1.11), C(192.168.1.12), and D(192.168.1.13).

3

4


4.    Dále otevřete stránku Bandwidth Management >> Outgoing Filter a přidejte jednotlivé profily A, B, C, D: A(192.168.1.10), B(192.168.1.11), C(192.168.1.12), and D(192.168.1.13).


V tomto příkladu definujeme profil A (192.168.1.10) ve frontě 7 (Queue 7), abychom zajistili co největší prioritu, který je schopná dosáhnout jakékoliv služby a cíle.

5


Dále definujeme profil B (192.168.1.11) ve frontě 6 (Queue 6) s vyšší prioritou, který je schopný opět dosáhnout jakékoliv služby a cíle.

6
 
Dále definujeme profil C (192.168.1.12) ve frontě 5 (Queue 5) s vyšší prioritou, který je schopný opět dosáhnout jakékoliv služby a cíle.

7
 
Dále definujeme profil D (192.168.1.13) ve frontě 4 (Queue 4), který je schopný opět dosáhnout jakékoliv služby a cíle.

8


Pozn.: priorita front je následující: Queue 7 > Queue 6 > Queue 5 -1 (According to the weight) > Queue 0 (Best-Effort). Queue 0 znamená, že fronta získá nejlepší možné podmínky na této úrovni, takže nemusíte nastavovat rychlost pro tuto frontu (Queue 0).

Nyní máme vše nastaveno a můžeme si vše lépe vysvětlit na následujících scénářích.

Scénář 1

Queue 1~5 s 8Mb/s upstreamem (zde je předpoklad, že fronty 1-5 (Queue 1~5) mohou získat plný upstream 8Mb/s).
Queue 5 weight = 5, Queue 4 weight = 4, Queue 4 weight = 4, Queue 3 weight = 3, Queue 2 weight = 2, Queue 1 weight = 1
Jakou šířku pásma mohou získat jednotlivé fronty: Queue 1,2,3,4,5 ?
Queue 1 získá podle vzorce: [1/(1+2+3+4+5)] * 8Mb/s
Queue 2 získá podle vzorce:  [2/(1+2+3+4+5)] * 8Mb/s
Queue 3 získá podle vzorce:  [3/(1+2+3+4+5)] * 8Mb/s
Queue 4 získá podle vzorce:  [4/(1+2+3+4+5)] * 8Mb/s
Queue 5 získá podle vzorce:  [5/(1+2+3+4+5)] * 8Mb/s

Scénář 2

Maximální rychlost upstreamu: 20Mb/s
Aktuální stav šířky pásma (Bandwidth):
Queue 7 využívá šířku pásma 8Mb/s.
Queue 6 využívá šířku pásma 4Mb/s.
Ve scénáři 2, Queue 0 (Best-Effort) získá přebytek šířky pásma (8Mb/s).

Scénář 3

Maximální rychlost upstreamu: 20Mb/s
Queue 1~5 využívají: 8 Mbps
Aktuální stav šířky pásma (Bandwidth):
Queue 7 využívá šířku pásma 6Mb/s.
Queue 6 využívá šířku pásma 3Mb/s.
Ve scénáři 3, Queue 1~5 získají maximální šířku pásma 8Mb/s.

Scénář 4

Maximální rychlost upstreamu: 20Mb/s
Queue 6 využívá: 6 Mb/s
Aktuální stav šířky pásma (Bandwidth):
Queue 7 využívá šířku pásma 6Mb/s.
Queue 1~5 využívá šířku pásma 3Mb/s.
Ve scénáři, Queue 6 získá maximální šířku pásma 6Mb/s.