Funkce High Availability (HA)

Funkce HA ve firewallu DrayTek Vigor3900 zajišťuje nepřetržitost datového provozu ve vašem businessu. IT personál může využívat HA jako jednoduché řešení pro obnovení provozu v případě poruchy. DrayTek využívá společnou adresu Redundantního protokolu (CARP), aby se zabránilo prostojům v systému, který by mohl zastavit běžný provoz a následně způsobit značné ztráty v celé organizaci. Povolením funkce HA může pak systémový administrátor nastavit jiný firewall Vigor3900 (Backup) jako záložní jednotku, která plně nahradí hlavní Vigor3900 (Master).

1

Systémový administrátor může použít virtuální IP (např.: 192.168.39.3 v našem příkladu) pro konfiguraci obou jednotek jak master tak. Během aktivního systému hlavní jednotky (master) (zde: 192.168.39.1) spravujte tato všechny služby a je aktivní pod virtuální IP adresou. Pokud bude hlavní jednotka (master) dočasně mimo provoz, záložní jednotka (backup) zde: 192.168.39.2) aktivuje virtuální IP adresu a plně přebere všechny funkce jednotky hlavní.

 

1. Přihlaste se do webového rozhraní firewallu Vigor3900.
2. V menu otevřete stránku Applications >> High Availability.

2

 

3. Na stránce s nastavením zadejte Virtual IP adresu, např. 192.168.39.3 pro skupinu HA (také IP adresa brány pro LAN hosty). V části Role zvolte Master. Do pole Peer IP and ID zadejte IP adresu záložního firewallu (např. 192.168.39.2, 192.168.39.10), a specifikujte číslo ID (např. 2).

3

 

4. Klikněte na Apply pro uložení nastavení.
Nyní jsme nastavili hlavní jednotku (master). Nyní nastavíme záložní jednotku (backup).

 

1. Přihlaste se do web rozhraní dalšího firewallu Vigor3900.
2. Otevřete Applications >> High Availability.

4

 

3. Na stránce s nastavením zadejte virtuální IP adresu (zde: 192.168.39.3) pro skupinu HA (opět rovněž IP adresa brány pro LAN hosty). V části Role zvolte tentokrát Backup. Do pole Peer IP and ID zadejte IP adresu hlavní jednotky (master) (např. 192.168.39.1) a specifikujte číslo ID (např. 1).

 

5

4. Klikněte na Apply pro uložení nastavení.

 

Nyní, po předchozích nastaveních, pokud hlavní jednotka (master) z jakéhokoliv důvodu selže, bude zálohována záložní jednotkou (backup) tak, že se po několika málo vteřinách přepne z pohotovostního režimu do režimu aktivního. Pokud přejde hlavní jednotka (master) znova do aktivního stavu, záložní jednotka přejde zpět do stavu pohotovosti.