Nastavení tónů pro telef.síť v ČR v routeru DrayTek

VoIP routery DrayTek jsou dodávány do celého světa. Účastnické signalizace se ale mohou v jednotlivých zemích lišit. Protože jsme zvyklí na standardní národní prostředí, kterému odpovídá výška a délka vyzváněcích, obsazovacích a dalších tónů musíme toto prostředí na Vigoru nastavit.

 

VoIP routery DrayTek jsou dodávány do celého světa. Účastnické signalizace se ale mohou v jednotlivých zemích lišit. Protože jsme zvyklí na standardní národní prostředí, kterému odpovídá výška a délka vyzváněcích, obsazovacích a dalších tónů musíme toto prostředí na Vigoru nastavit.

V menu Vigoru v oddílu Advanced Setup (Pokročilá nastavení) klikněte na VoIP Setup (Nastavení VoIP) a vyberte položku Tone Settings (Nastavení tónů).

Po otevření okna lze u některých typů Vigor nastavit v nabídce Region přímo české prostředí. Pokud zde ještě není implantováno, ponechte výběr na nastavení User Defined (Uživatelsky definováno) a konfiguraci proveďte dle níže uvedeného postupu.

draytek/tony/tony

Objasnění výrazů:

 

Low Frequency ? spodní frekvence

High Frequency ? horní frekvence

TOn1 - Délka prvního impulzu

TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem

TOn2 - Délka druhého impulzu

TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem

 

Použití tónů v sítích České republiky a jejich nastavení do Vigoru:

 

Dial tone - oznamovací tón 425 Hz

 • TOn1 - Délka prvního impulzu 330 ms
 • TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem 330 ms
 • TOn2 - Délka druhého impulzu 660 ms
 • TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem 660 ms

Ringing tone ? periodický vyzváněcí tón 425 Hz

 • TOn1 - Délka prvního impulzu 1000 ms
 • TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem 4000 ms
 • TOn2 - Délka druhého impulzu 0 ms
 • TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem 0 ms

Busy tone ? obsazovací tón 425 Hz

 • TOn1 - Délka prvního impulzu 330 ms
 • TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem 330 ms
 • TOn2 - Délka druhého impulzu 0 ms
 • TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem 0 ms

 

Congestion tone ? tón neprůchodnosti 425 Hz

 • TOn1 - Délka prvního impulzu 165 ms
 • TOff1 - Délka mezery za prvním impulzem 165 ms
 • TOn2 - Délka druhého impulzu 0 ms
 • TOff2 - Délka mezery za druhým impulzem 0 ms

draytek/tony/fsk

Caller ID Type - typ zobrazení identifikace volajícího.

Na analogové porty Vigoru lze připojit i telefony s displejem a na displeji se pak při příchozím hovoru objeví informace o volajícím jako v mobilu. Typ DTMF podporuje pouze přenos číslic a typ FSK_ETSI přenos písmen, znaků i číslic.

Doporučujeme nastavit FSK_ETSI.