Konfigurace VoIP brány Venus pro VoIP operátora.

Tento návod vás provede nastavením VoIP Venus brány se 4 FXS porty od výrobce Tainet pro VoIP operátora VIVO.
Avšak tento návod lze uplatnit i pro konfiguraci Venus bran s více FXS porty. A lze jej uplatnit i pro další operátory
poskytující VoIP telefonii.

Na obrázku níže je schématické zapojení modemu (na kterém běží dhcp server a přiděluje IP adresu Venus bráně),
Venus brány a analogových telefonů, ke kterým jsou přiřazena telefonní čísla, která jsme obdrželi od VoIP operátora.

V popisu aplikace se budeme zabývat jen položkami v menu nastavení, přímo pro tuto aplikaci. A vycházíme z defaultní konfigurace Venus brány.

V menu Configuration ? System ? SIP Basic Configuration nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

2

Host Name: nechte defaultní hodnotu

Prefix Number: nevyplňujte

Wildcard Registar Number: nevyplňujte

Transport Way: nastavte UDP

Local port: vyplňte dle doporučení vašeho operátora. Nejčastěji bývá port 5060. (VIVO má port 5060)

Use Proxy Server: nastavte na yes a potvrďte. Objeví se následující okno:

 3

Proxy Server: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro VIVO to je: sip.vivo.cz)

Proxy Server Port: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro VIVO to je: 5060)

Proxy Domain: nevyplňujte

Enable Internal Dialing: nastavte na enable

Use Trust Proxy: nastavte na disable

 

Po potvrzení se opět vrátíte do části SIP BASIC Configuratio a pokračujete v konfiguraci.

 4

Use Ragistration: nastavte na yes a potvrďte. Objeví se následující okno:

 5

Registration Server: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro VIVO to je: sip.vivo.cz)

Registration Server Port: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro VIVO to je: 5060)

Registration Domain: nevyplňujte

TTL (Time TO Live) (10-7200sec): nastavte na hodnotu 3600

Retry Interval (sec): nastavte na hodnotu 0      

 

Po potvrzení se opět vrátíte do části SIP BASIC Configuratio a pokračujete v konfiguraci.

 6

Use Public Account: nastavte na no

Use Alert Info: nastavte na no

NAT Pass Through: nastavte na yes a potvrďte. Objeví se následující okno:

 7

Keep Active Method: zvolte Register

Keep Alive Interval (sec 1-200): zadejte hodnotu 40

 

Po potvrzení se opět vrátíte do části SIP BASIC Configuration a pokračujete v konfiguraci.

 8

NAT Remote IP: nastavte vaši IP adresu, kterou vám přidělil váš poskytovatel internetu

Stun Server IP: nechte hodnotu 0.0.0.0

 

Po zadání všech předchozích údajů je potvrďte. Viz následující obrázek.

 9

Hned po potvrzení se vás Venus brána zeptá, zda ji chcete restartovat. Zvolte možnost NO, jelikož budete nastavovat ještě další nastavení. Pokud zvolíte možnost YES, vadit to nebude, pouze se vám prodlouží čas konfigurování brány. Lepší je restart udělat až po celkové konfiguraci.

 

V menu Configuration ? System ? DHCP/BootP Configuration nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 11

DHCP Server: zvolte disable

DHCP/BootP client: zvolte enable a potvrďte. Objeví se následující okno:

 12

Use host/domain name options for box name: zvolte no

Use only ?trusted? DHCP server(s): zvolte no

 

Po zadání všech předchozích údajů je potvrďte. Viz následující obrázek.

 13

 

Hned po potvrzení se vás Venus brána zeptá, zda ji chcete restartovat. Zvolte možnost NO, jelikož budete nastavovat ještě další nastavení. Pokud zvolíte možnost YES, vadit to nebude, pouze se vám prodlouží čas konfigurování brány. Lepší je restart udělat až po celkové konfiguraci.

 14

 

V menu Configuration ? System ? Country/Area Code nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 15

Country/Area Code: zvolte Czech

 

Po zadání všech předchozích údajů je potvrďte. Viz následující obrázek.

16

 

 V menu Configuration ? System ? Call Features nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 17

 Vše nechte v default hodnotách jako je uvedeno na obrázku, akorát u položky

Caller ID Type: vyberte hodnotu FSK-ETSI (to je z důvodu zobrazení čísla volajícího)

 

Po zadání všech předchozích údajů je potvrďte. Viz následující obrázek.

 18

 

V menu Configuration ? System ? RTP Configuration nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 19

RTP Port Base: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro VIVO to je: 16000)

Preferential Audio Codec: nastavte dle pokynů vašeho operátora (Pro VIVO to je například G711-A)

Zbytek nastavení nechte v default hodnotách jako je uvedeno na obrázku.

 

Po zadání všech předchozích údajů je potvrďte. Viz následující obrázek.

 20a

 

V menu Configuration ? Interface ? FXO/FXS ? Port 1 nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 21

Use registration: Zvolte Normal

Proxy server: zvolte Prymary proxy

Display Name: zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 549111111)

Use Private Account: Zvolte yes a potvrďte. Objeví se následující okno:

 22

User Account: zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 549111111)

Password: zadejte heslo k vašemu telefonnímu číslu

Realm: nevyplňujte

 

Po zadání všech předchozích údajů je potvrďte. Viz následující obrázek.

 23

 

V menu Configuration ? Interface ? FXO/FXS ? Port 2 nastavte následující parametry, tak jako na obrázku:

 24

Use registration: Zvolte Normal

Proxy server: zvolte Prymary proxy

Display Name: zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 549222222)

Use Private Account: Zvolte yes a potvrďte. Objeví se následující okno:

 25

User Account: zadejte vaše telefonní číslo přidělené VoIP operátorem (V našem případě vymyšlené 549222222)

Password: zadejte heslo k vašemu telefonnímu číslu

Realm: nevyplňujte

 

Po zadání všech předchozích údajů je potvrďte. Viz následující obrázek.

 27

 

 Porty 3 a 4 nakonfigurujte analogicky jako porty 1 a 2.

 

V menu Device Control ? Warm start zvolte možnost YES a Venus bránu nechte restartovat.

28

 

Po restartu již bude vše funkční. Můžeme se o tom přesvědčit v menu Monitoring ? Ports Info kde u každého portu v části Regist bude OK.