LAN to LAN PPTP pro serie V2910/2930

 podívejte se jak nastavit LAN to LAN PPTP VPN tunel pro série routerů DrayTek Vigor

draytek/2110/PPTP/PPTP
 LAN IP: 192.168.11.0                                                                              LAN IP: 192.168.10.0
WAN IP: 192.168.1.11                                                                             WAN IP: 192.168.1.10

Tunel vytváří klient z Brna směrem na server umístěný v Praze.

Nastavení routeru na straně ?VPN server?

1. Common Settings:

 • Zaškrtněte "Enable this Profile".
 • Napište jméno profilu do ?Profile Name? (na následujícím obrázku ?Brno?).
 • Zaškrtněte ?Dial-In? a nastavte čas nečinnosti ?Idle Timeout? na ?nulu? proto, aby strana serveru neodpojovala tento tunel, ale aby byl odpojován ze strany klienta, případně aby po ztrátě spojení byl tunel automaticky odhlášen pro přijetí nového požadavku o spojení.

2. Dial-Out Setings:

 • V části Dial-Out není třeba nic nastavovat, tento profil není aktivní.

3. Dial-in Settings:

 • Zaškrtněte ?PPTP? tunel.
 • Napište autentikační jméno do položky ?Username?.
 • Napište autentikační heslo do položky ?Password?.

4. TCP/IP Network Settings:

 • Napište IP adresu vzdálené LAN do položky ?Remote Network IP? (viz. úvodní obr.).
 • Napište masku vzdálené LAN do položky ?Remote Network mask?.

draytek/2910/PPTP/3

Po nastavení všech položek potvrďte profil "OK" a po vytvoření spojení lze jeho stav zkontrolovat v položce ze stránky hlavního menu  ?VPN and Remote Access -? Connection Management?.

draytek/2910/PPTP/4

 

Nastavení routeru na straně ?VPN klient?

1. Common Settings:

 • Zaškrtněte "Enable this Profile".
 • Napište jméno profilu do ?Profile Name? (na následujícím obrázku ?Praha?).
 • Zaškrtněte ?Always on?. Položka ?Iddle timeout? se přepíše na hodnotu ?-1?. Router bude automaticky obnovovat tunel po každém rozpadu spojení.

2. Dial-Out Settings:

 • Zvolte ?PPTP? tunel.
 • Napište IP adresu VPN serveru (je to veřejná adresa ADSL připojení, viz. VPN LAN to LAN - všeobecné zásady).
 • Napište autentikační jméno do položky ?Username? (viz. VPN LAN to LAN - všeobecné zásady).
 • Napište autentikační heslo do položky ?Password? (viz. VPN LAN to LAN - všeobecné zásady).

3. Dial-in Settings:

 • V části ?Dial-in Settings? není třeba nic nastavovat, protože tento profil není aktivní, používáte profil "Dial out".

4. TCP/IP Network Settings:

 • Napište IP adresu vzdálené LAN do položky ?Remote Network IP? (viz. úvodní obr.).
 • Napište masku vzdálené LAN do položky ?Remote Network Mask?.

draytek/2910/PPTP/1

Po nastavení všech položek potvrďte nastavení profilu "OK" a po vytvoření spojení lze jeho stav kontrolovat v položce
ze stránky hlavního menu "VPN and Remote Access -? Connection Management?.

draytek/2910/PPTP/2