LAN to LAN L2TP over IPSec pro serie V2500

 podívejte se jak nastavit LAN to LAN L2TP over IPSec VPN tunel pro série routerů DrayTek Vigor

draytek/vpn/l2tp-ips-00

 

 

 

 

 

 

 

Tunel vytváří klient z Brna směrem na server umístěný v Praze.

A. Nastavení routeru na straně ?VPN server?

1. Common Settings:

 • Zaškrtněte "Enable this Profile".
 • Napište jméno profilu do ?Profile Name? (na následujícím obrázku ?l2tp_bo?).
 • Zaškrtněte ?Dial-In? a nastavte čas nečinnosti ?Idle Timeout? na ?nulu? proto, aby strana serveru neodpojovala tento tunel, ale aby byl odpojován ze strany klienta, případně, aby po ztrátě spojení byl tunel automaticky odhlášen pro přijetí nového požadavku o spojení.

2. Dial-Out Setings:

 • V části Dial-Out není třeba nic nastavovat, tento profil není aktivní.

3. Dial-in Settings:

 • Zaškrtněte ?L2TP with IPSec Policy? tunel a zvolte "Must" (tzn., že musí být šifrován).
 • Zaškrtněte ?Specify Remote VPN Gateway? a napište identifikaci vzdálené VPN brány. Zde lze použít buď veřejnou IP adresu klienta, nebo ?identifikační jméno?, které napíšete v rozšířeném nastavení ?Advance? na straně klienta.
 • Napište autentikační jméno do položky ?Username?.
 • Napište autentikační heslo do položky ?Password?.
 • Klikněte na ?IKE Pre-Shared key?, napište předsdílený klíč (viz.níže obr. Okno pro zápis předsdílených klíčů) a potvrďte.
 • Zvolte metodu ochrany ?IPSec Secutity Method?. Musí být zaškrtnuto ?Medium (AH)? a jeden z klíčů DES, 3DES, nebo AES. V našem příkladu je použitý DES.

4. TCP/IP Network Settings:

 • Napište IP adresu vzdálené LAN do položky ?Remote Network IP?. V našem příkladu je to ?Remote network IP?: 192.168.10.0 (viz.úvodní obr.)
 • Napište masku vzdálené LAN do položky ?Remote Network mask?. V našem příkladu je to ?Remote network Mask?: 255.255.255.0

draytek/vpn/ipsec-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno pro zápis předsdílených klíčů. Musí být vyplněno stejně jako na straně VPN klienta.

draytek/vpn/l2tp-ips-02

 

 

 

 

 

 

 

Po nastavení všech položek potvrďte nastavení profilu "OK" a po vytvoření spojení lze jeho stav kontrolovat v položce ze stránky hlavního menu ?Main menu?, v pravém dolním segmentu ?System Management -? VPN Connection Management?.

draytek/vpn/l2tp-ips-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nastavení routeru na straně ?VPN klient?

1. Common Settings:

 • Zaškrtněte "Enable this Profile".
 • Napište jméno profilu do ?Profile Name? (na následujícím obrázku ?l2tp_ph").
 • Zaškrtněte ?Always on?. Položka ?Iddle timeout? se přepíše na hodnotu ?-1?. Router bude automaticky obnovovat tunel po každém rozpadu spojení.

2. Dial-Out Settings:

 • Zaškrtněte ?L2TP with IPSec Policy? tunel a zvole ?Must? (tzn.: že musí být šifrovaný).
 • Napište IP adresu VPN serveru (je to veřejná adresa ADSL připojení na straně VPN serveru). V našem příkladu je to WAN IP: 192.168.100.201
 • Zvolte metodu ochrany ?IPSec Security Method?. Zaškrtněte ?High (ESP)? a zvolte metodu ochrany. V našem příkladu je zvolená metoda DES s autentikací (DES with Authentication)
 • Klikněte na ?IKE Pre-Shared key?, napište předsdílený klíč a klikněte na OK.
 • Klikněte na tlačítko rozšířeného nastavení ?Advance? (viz. níže obr. Okno rozšířených nastavení), zvolte agresivní režim ?Agresive mode? a do položky ?Local ID? napište ?identifikační jméno? klienta, které je kontrolováno na straně serveru.

3. Dial-in Settings:

 • V části ?Dial-in Settings? není třeba nic nastavovat, protože tento profil není aktivní, používáte "Dial out".

4. TCP/IP Network Settings:

 • Napište IP adresu vzdálené LAN do položky ?Remote Network IP? . V našem příkladu je to ?Remote network IP?: 192.168.1.0 (viz.úvodní obr.)
 • Napište masku vzdálené LAN do položky ?Remote Network mask?. V našem příkladu je to ?Remote network Mask?: 255.255.255.0

Nastavení profilu ukončíte kliknutím na "OK".

draytek/vpn/l2tp-ips-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno rozšířeních nastavení.

draytek/vpn/l2tp-ips-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze stránky hlavního menu ?Main menu?, v pravém dolním segmentu ?System Management? zvolte položku ?VPN Connection Management?, vyberte spojení ?(l2tp_ph) 192.168.100.201? a klikněte na tlačítko ?Dial?. V průběhu několika sekund se zobrazí spojení IPSec ve směru na server (v našem příkladu ?l2tp_ph?).

draytek/vpn/l2tp-ips-06