Radius autentizace (Radius server) na AP700

Radius autentikace slouží jako další zabezpečení bezdrátového přístupu. Jedná se o omezení na oprávněné uživatele pomocí jedinečného uživatelského jména a hesla pro každého uživatele. Navíc zde používáme šifrování WEP / WPA atd. Když se uživatel poprvé otevře své bezdrátové připojení, AP700 bude požadovat jejich uživatelské jméno / heslo a bez nich nepovolí přístup do LAN nebo internetu.

Číst dál: Radius autentizace (Radius server) na AP700

WDS bridge mód mezi 2820 a AP700

WDS mód umožňuje zřídit linku mezi dvěma access pointy. Pokud jsou dva segmenty sítě navzájem od sebe fyzicky odděleny (není mezi nimi ethernet linka), můžeme je propojit právě pomocí WDS linky. WDS umožňuje připojit access point ke každému segmentu sítě a také připojit mezi jednotlivé Access pointy. Zařízení (PC)na jednom segmentu sítě by pak mělo být schopno komunikovat s ostatními segmenty sítě prostřednictvím linky WDS. Příklad níže ukazuje uživatele připojeného k Vigor AP700, který komunikuje s hlavní sítí přes linku WDS.

Číst dál: WDS bridge mód mezi 2820 a AP700

Access Point mód s více SSID

Mód Access Point je standardní mód  access pointu. Access point je připojen do LAN přes kabel RJ45 a umožňuje bezdrátovým klientům připojení do celé sítě LAN, bez omezení, stejně jakoby tomu bylo při připojení kabelem. Nastavením Vigor AP-700 do módu samostatný access point je ideálním rozšířením drátové sítě. Můžete rovněž omezit přístupy specifických PC či zařízení pomocí identifikace MAC adresy, a za použití radius serveru, může být uživatelům přístup dále omezen na požadavek unikátního loginu pomocí 802.1x autentizace (MD5/PEAP mód), Viz. nastavení radius serveru v našich FAQ.

Číst dál: Access Point mód s více SSID

Dříve než začnete nastavovat VigorAP 700 / AP800 v různých aplikacích

Víte jaká je výchozí IP adresa pro správu Vigor AP700 nebo Vigor AP800?
Výchozí IP adresa, kterou zadáváte do webového prohlížeče je http://192.168.1.2 .
Ve výchozím loginu je jméno: admin a heslo není použito nebo 1234 nebo admin. Záleží na firmwaru.

Víte jak se správně provádí factory reset?
U AP 700 stiskněte na nejméně 10 sec. tlačítko Reset/WPS, tj. dokud se rychle nerozbliká LED dioda PWR (Power). Pokud neodpovídá, odpojte AP700 od napájení a LAN kabelu, po cca 1 min. připojte pouze napájení a počkejte cca 30 sec. na inicializaci. Poté opět zkuste zmáčknout tlačítko Reset/WPS po dobu cca 10 sec.

U AP 800 stikněte tlačítko Reset na dobu cca 8-10sec.

Acces point Vigor AP700

Tento článek popisuje bohaté aplikační využití Acces pointu Vigor AP700 v různých pracovních režimech, jako jsou: Repeater mód, Station mód, Acces point mód s jedním i více SSID, Bridge mód, WDS bridge mód a jak využít Radius autentizaci.

Číst dál: Acces point Vigor AP700